Чланци

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ захтева и документације преузмите овде у жељеном формату  pdf pdffr       word word

ВАЖНО:

Конкурс је отворен до 24.07.2014 године.

Комисија за разматрање пристиглих захтева заседа 25.07.2014 године са

почетком у 11 часова.

Захтеви пристигли после заседања Комисије неће бити узети у разматрање.

 

 

ВАТРОГАСНИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Ул. 22 Октобра 27

11080 Београд

                                                                                                                                                              Образац-

Захтев за доделу радне обуће и радне одеће за ватрогасцa за краткотрајно излагање отвореном пламену

Назив ДВД:________________________________________________________

Адреса:___________________________________________________________

Матични број:________________________ПИБ:_________________________

Попуните табелу (уношењем броја чланова,интервенција, км,комада):

Број припадника   ватрогасне јединице

До 10 чланова

11-20 чланова

Преко 20 чланова

 

 

 

Учешће

у догађајима

у предходној години

(број интервенција)

До 5

5-10

11 и више

 

 

 

Удаљеност од   надлежне ПВСЈ

 

До 10 км

10-20 км

21 и више

 

 

 

До сада добијена   опрема (одећа, обућа)

Да(број комада)

Не

 

 

 

Прилог:

  1. 1.Попуњен Захтев
  2. 2. Изјава заступника Друштва ( у прилогу)
  3. 3.Копија решења из АПР
  4. 4.Извод из Записника са Скупшине друштва о Одлуци о формирању оперативне ватрогасне јединице

Лице за контакт:___________________ број моб.тел.____________________

Оверава:____________________   м.п.                         _____________________

                       ( Име и презиме)                                                            ( потпис)                      

Рок за достављање документације је 24.07.2014.године на адресу: Ватрогасног савеза Србије ,Ул. 22 Октобра 27, 11080 Београд

Комисија за разматрање захтева заседаће 25.07.2014 године са почетком у 11 часова. Сви захтеви пристигли после заседања Комисије неће бити разматрани-

У___________________ дана 2014.године

 

Добровољно ватрогасно Друштво_______________________

 

ИЗЈАВА ЗАСТУПНИКА ДРУШТВА

 

 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам податке у Захтеву за доделу

     радне обуће и радне одеће за ватрогасцa за краткотрајно излагање отвореном пламену

     попунио тачно као што и одговарам за наменску употребу додељене опреме.

 

 

 

 

Датум:                                                           м.п.                                              Потпис заступника

                                                                                                       _________________________

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве Комисија задржава право провером документације коју поседује Друштво као и осталих потребних доказа, а које се односи на поменути предмет да предложи Извршном одбору ВСС да ДВД елиминише код овог и будућих расписаних конкурса као и да примени члан 17 Правилника о средствима Буџетског фонда за ванредне ситуације број:04-56/50-14 усвојеног од стране ИО ВСС .

 

 

 

 

 

 

ВАТРОГАСНИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Ул. 22 Октобра 27

11080 Београд

 

На основу Одлуке ИО ВСС и завршеног конкурса за набавку радне одеће и обуће за ватрогасце за краткотрајно излагање отвореном пламену расписује се

КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ

радне одеће и обуће за ватрогасце за краткотрајно излагање отвореном пламену

   Право на учешће на конкурсу имају ДВД која испуњавају критеријуме на основу Правилника о средствима Буџетског фонда за ванредне ситуације број: 04-56/50-14 усвојеног 10.06.2014.године:

  1. 1.Да су регистровани у АПР и да је преко виших облика удруживања удружен у ВСС
  2. 2.Да имају формирану оперативну ватрогасну јединицу

Критеријуми за бодовање:

Број припадника ватрогасне   јединице

До 10 чланова

11-20 чланова

Преко 20 чланова

10 бодова

12 бодова

14 бодова

Учешће

у догађајима

у предходној години

(број интервенција)

До 5

5-10

11 и више

10 бодова

14 бодова

16 бодова

Удаљеност од   надлежне ПВСЈ

 

До 10 км

10-20 км

21 и више

10 бодова

14 бодова

16 бодова

До сада добијена   опрема (одећа, обућа)

Да (број комада)

не

 

 

 

 

По друштву се дели 3 радна одела и 3 пара гумених чизма.

На расподелу немају права Друштва која су до сада добила од ВСС одећу и обућу.

Конкурсна документација се неће узети у разматрање ако не испуњава захтеве из члана 8.Правилника.

Одлуку о додели ће донети ИО ВСС на основу извештаја именоване комисије.

Жалба на одлуку се може поднети Надзорном одбору ВСС.

                                                                          Председник ВСС

Ко је присутан

Ко је на мрежи: 26 гостију и нема пријављених чланова

2001-2016 Ватрогасни савез Србије - Ватрогасни савез Србије. Сва права задржана.Препоручени претраживач Mozila Firefox
Powered by Joomla 1.7 Templates