Протокол фестивала

Преузмите протокол...pdffr

ПРОТОКОЛ  3. ФЕСТИВАЛА ВАТРОГАСТВА У СРБИЈИ – ЗРЕЊАНИН 2012

Информацијa за такмичарске екипе
Друго државно квиз такмичење ватрогасног подмлатка одржаће Конгресној сали хотела „Војводина“ у Зрењанину Трг слободе број 3. Квиз такмичење ће се извести према одредбама Правилника о квиз такмичењима ватрогасног подмлатка донетом 28.04.2010 године.  Измене такмичара у пријавама могуће је извршити до 29.06.2012 године (петак) до 12 часова код припремне комисије. (Дом ученика)

За екипе Ватрогасног подмлатка и екипе Јуниора заказан је тренинг на дан 29.06.2012 године (петак) са почетком у 15 часова према утврђеном распореду. За Ватрогасни подмладак и Јуниоре измене такмичара у пријавама могуће је извршити до 29.06.2012 године (петак) до 15 часова код припремне комисије. (Дом ученика)

За екипе Сениора планирано време за тренинг је 30.06.2012 године (субота) са почетком у 15 часова часова према утврђеном распореду. За сеноре измене такмичара у пријавама могуће је извршити најкасније до 30.06.2012 године (субота) до 15 часова код припремне комисије. (Дом ученика

ПРВИ ДЕО

План и програм постројавања ватрогасног подмладка и јуниора и свечано отварање такмичења

Постројавање екипа ватрогасног подмлатка и јуниора врши се испред улаза на главни стадион  између старе и нове хале, у суботу 30.06.2012. године у 8,00 часова по азбучном реду учесника по окрузима и то: 1.град Београд, 2.западно-бачки, 3.златиборски, 4.јужно-банатски, 5.јужно-бачки, 6.колубарски, 7.мачвански, 8.моравички, 9.нишавски, 10.подунавски, 11.поморавски, 12. расински, 13. рашки, 14. северно-банатски, 15.северно-бачки, 16. средњо-банатски, 17. сремски, 18. шумадијски, 19. судијски подешалон.

Постројавање подешалона
Врши се по следећем редоспореду: женске екипе подмлатка, мушке екипе подмлатка, женске екипе јуниора, мушке екипе јуниора

Састав подешалона
Подешалон је састављен од такмичарских екипа округа/града. Редослед формирања подешалона треба да буде следећи: На челу по средини подешалона носи се табла са натписом округа (града) коју екипе доносе са собом. Иза, на 5 корака носи се ватрогасна застава округа/града или најстаријег добровољног ватрогасног друштва које учествује на такмичењу. Таблу и заставу носи по један извршилац из екипе округа/града којег одреди члан штаба из округа. Иза, на 5 корака у пет колона наступају такмичарске екипе. Пратиоци такмичарске екипе су са десне стране један иза другог. Растојање излмеђу колона је 10 цм, а одстојање између врсте 75 цм. Кретање је маршевским кораком.

Команду за постројавање подешалона по окрузима издаје руководилац такмичења. Постројавање екипа по окрузима врши командант штаба и чланови штаба за постројавање које именује такмичарска комисија. Након извршеног постројавања ешалона и рапорта команданта штаба руководиоцу такмичења да је ешалон постројен, руководилац такмичења командује „Ешалон мирно“ „поздрав на дес-но“ предаје рапорт председнику ВСС

Председник поздравља „Ватрогасци здраво“ ешалон одпоздравља „Здраво!“ руководилац такмичења командује „Мир-но“ „Поздрав застави!“интонира се химна Боже правде и подиже се државна застава на средњи јарбол, такмичарска застава на десни и застава ВСС на леви јарбол. Након подизања застава следи команда „Мирно“ „На месту вољно!“. Следи поздравни говор и отварање такмичења за подмладак и јуниоре.

Након отварања такмичења руководилац командује „Мир-но“ „Ешалон маршевским кораком напред“ Ешалон излази на главни улаз у истом поретку као на уласку. Чланови штаба упућују екипе на полигоне за такмичење подмладка и јуниора.

Проглашење победника и затварање такмичења за подмладак и јуниоре

Проглашење победника врши се на главном стадиону у 13,00 часова Поступак уласка и постројавање и излазак такмичарских подешалона је исти као и код отварања такмичења. После проглашења резултата и уручивања признања и завршне речи затварања такмичења, руководилац такмичења издаје команду: „Ешалон мирно!“, „Поздрав застави!“. На дати знак руководиоца такмичења интонира се химна, а заставе се лагано спуштају са јарбола. Када су заставе спуштене са јарбола руководилац такмичења издаје команде: „Ешалон мирно!“, „Ешало маршевским кораком напред“. На исти начин као и код отварања подешалони напуштају такмичарски терен.

Приликом проглашења победника првопласирана, другопласирана и трећепласирана екипа излази на за то обележени простор, испред постројених екипа. Екипа формира колону један по један на левој страни постројених екипа ешалона и на знак овлашћеног лица ступа на простро за доделу признања. За Такмичарске екипе које су освојиле пласман од четвртог места па на даље, излази само капитен екипе, у наставку треће пласираних екипа. Командири екипа улазе у простор са леве стране строја ешалона.

НАЈСТРОЖИЈЕ СЕ ЗАБРАЊУЈЕ ИЗЛАЗАК ЕКИПА ИЛИ КОМАДИРА ЕКИПА КРОЗ СТРОЈ - ЕШАЛОН. ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ОРГАНИЗАТОРА ДОЧЕКУЈЕ И ИСПРАЋА ЕКИПЕ КОЈЕ СУ ИЗАШЛЕ НА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА.
НАПОМЕНА: ЗА ВРЕМЕ ЦЕРЕМОНИЈА ОТВАРАЊА И ЗАТВАРАЊА ТАКМИЧЕЊА ЗАБРАЊЕНО ЈЕ САМОНИЦИЈАТИВНО НАПУШТАТИ ТАКМИЧАРСКИ ЕШАЛОН, КАО И МЕШАЊЕ СА ТАКМИЧАРИМА ИЗ ДРУГИХ ПОДЕШАЛОНА.

ДРУГИ ДЕО
План и програм постројавања ешалона, дефилеа и свечаног отварања такмичења за сениоре

Постројавање екипа ватрогасног сениора врши се испред улаза на главни стадион између старе и нове хале у недељу 01.07.2012. године у 8,30 часова по азбучном реду учесника по окрузима и то: 1.град Београд, 2.западно-бачки, 3.златиборски, 4.јужно-банатски, 5.јужно-бачки, 6.колубарски, 7.мачвански, 8.моравички, 9.нишавски, 10.подунавски, 11.поморавски, 12. расински, 13. рашки, 14. северно-банатски, 15.северно-бачки, 16. средњо-банатски, 17. сремски, 18. шумадијски, 19. судијски подешалон.

Формирање такмичарског ешалопа за дефиле
Поредак за свечани такмичарски   ешалон одређује руководилац такмичења. Такмичарска   комисија   именује   штаб   и    команданта   штаба   такмичарског ешалона. Такмичарски ешалон састављен је од подешалона.

Састав подешалона
Подешалон је састављен од такмичарских екипа округа/града. Редослед формирања подешалона треба да буде следећи: На челу по средини подешалона носи се табла са натписом округа (града) коју екипе доносе са собом. Иза, на 5 корака носи се ватрогасна застава округа/града или најстаријег добровољног ватрогасног друштва које учествује на такмичењу. Таблу и заставу носи по један извршилац из екипе округа/града којег одреди члан штаба из округа. Иза, на 5 корака у пет колона наступају такмичарске екипе. Командир такмичарске екипе је са десне стране. Иза командира ступа резерва. Растојање излмеђу колона је 10 цм, а одстојање између врсте 75 цм. Кретање је маршевским кораком.


Постројавање подешалона
Врши се по следећем редоспореду:  женске екипе (класа Б-А) , војне екипе, мушке екипе ДВД (класа Б-А), мушке екипе ПВЈ (класа Б-А). Задњи подешалон у ешалону сачињавају ватрогасне судије кога води именовани судија од стране руководиоца такмичења.

Кретање такмичарског ешалона
а)    Руководилац такмичења
б)    Оркестар
в)    Заставни вод са заставама
Креће се  10 метара иза оркестра према следећем редоследу: Државну заставу на копљу носи заставник са два пратиоца од којих један носи Такмичарску заставу, а други носи заставу ВСС.
г)    На 10 метара иза застава креће се први подешалон постројен како је претходно описано. Остали подешалони крећу се по редоследу постројавања. Задњи подешалон чине ватрогасне судијске и друге комисије. Овај подешалон води један од судија кога именује руководилац такмичења.


Штаб такмичарског ешалона
Штаб је састављен од представника округа-града. Стара се о постројавању и кретању учесника ешалона.

Командант штаба
Именује се из ватрогасног састава домаћина ватрогасног такмичења. Командант штаба ешалона предаје рапорт о постројеном такмичарском ешалону руководиоцу такмичења: „Господине руководиоче такмичења, такмичарски ешаплон спреман је за старт“. После предатог рапорта руководипац такмичења издаје команду: „Можете почети“ и одлази на чело такмичарског ешалона. Командант штаба стаје на чело заставног вода.

Члан штаба стаје лево поред такмичарског подешалона у нивоу прве врсте. Води рачуна да се подешалон правилно креће, издаје потребне команде за кретање и поздрав.

Командант штаба ешалона води заставни вод до места где треба подићи заставе на јарбол. Стаје 5 корака десно од јарбола окренут право према заставама. Командант штаба ешалона окреће се ка јарболу и командује: „Заставе на јарбол постави“. На ову команду заставе се доносе до јарбола и причвршћују за подизач заставе. На почетни звук свечане химне заставе се подижу на јарбол.
Руководилац такмичења

После примљеног рапорта од команданта ешалона одлази на чело колоне и даје
знак за покрет.

Доласком до места свечаног отварања одређује локацију оркестра који наставља да свира и одлази до централне трибине.
Са трибине посматра упазак такмичарског ешалона. Када добије знак од свог помоћника да су сви подешалони заузели свој положај командује ешалону „Мирно!“, „На десно равнај-С!“, „Поздрав на десно!“. Рапорт предаје председнику
Ватрогасног  савеза  Србије:   „Господине   председниче,   такмичарски   ешалон  је постројен  и  спреман за свечано отварање  ватрогасног такмичења,   рапортира руководилац такмичења..“.
После   поздрава   такмичарима   од   председника   ВСС   „Ватрогасци   здраво!“   и заједничког одпоздрава свих такмичара „Здраво!“ одмах следи команда руководиоца „поздрав Застави“ интонира се се химна Боже правде и подижу се заставе: државна на средњи јарбол, такмичарска застава на десни јарбол, застава ВСС на леви јарбол.
Након тога руководилац такмичења издаје команду „Мирно“-„На месту вољно!“. Следи поздравни говори и свечано отварање такмичења. По  завршеном  поздравним  говорима  и  званичном  проглашењу отварања такмичења, руководилац такмичења издаје команде: „Ешалон мирно!“, „Ешалон левим/десним крилом маршевским кораком напред МАРШ“.  На ову команду командант ешалона креће напред, а иза њега подешалони. Редослед изласка подешалона је исти као и код уласка. Командант ешалона креће се до краја простора,  свечане трибине,  одакле почиње свечани  излазак такмичарског ешалона  са  свим  стројевим  радњамапретходно  описаним.   Одстојање  између подешалона износи 10 метара.
Иза последњег подешалона у поретку за параду креће се оркестар.
О кретању свих подешалона код уласка-изласка и постројавања одговоран је помоћник руководиоца такмичења.

Проглашење победника и затварање такмичења
Проглашење победника врши се на главном стадиону у 14,00 часова. Поступак уласка и постројавање и излазак такмичарских подешалона је исти као и код отварања такмичења, с`тим што се ешалон формира на главном улазу у стадион. После проглашења резултата и уручивања признања и завршне речи затварања такмичења, руководилац такмичења издаје команду: „Ешалон мирно!“, „Поздрав застави!“. На дати знак руководиоца такмичења интонира се са разгласа химна, а заставе се лагано спустају са јарбола. Када су заставе спуштене са јарбола руководилац такмичења издаје команде: „Ешалон мирно!“, „Ешалон маршевским кораком напред. На исти начин као и код отварања подешалони напуштају такмичарски терен.

Приликом проглашења победника првопласирана, другопласирана и трећепласирана екипа излази на за то обележени простор, испред постројених екипа. Екипа формира колону један по један на левој странеи постројених екипа ешалона и на знак овлашћеног лица ступа на простро за доделу признања. За Такмичарске екипе које су освојиле пласман од четвртог места па на даље, излази само капитен екипе, у наставку треће пласираних екипа. Командири екипа улазе у простор са леве стране строја ешалона.

НАЈСТРОЖИЈЕ СЕ ЗАБРАЊУЈЕ ИЗЛАЗАК ЕКИПА ИЛИ КОМАДИРА ЕКИПА КРОЗ СТРОЈ - ЕШАЛОН. ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ОРГАНИЗАТОРА ДОЧЕКУЈЕ И ИСПРАЋА ЕКИПЕ КОЈЕ СУ ИЗАШЛЕ НА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА.
НАПОМЕНА: ЗА ВРЕМЕ ЦЕРЕМОНИЈА ОТВАРАЊА И ЗАТВАРАЊА ТАКМИЧЕЊА ЗАБРАЊЕНО ЈЕ САМОНИЦИЈАТИВНО НАПУШТАТИ ТАКМИЧАРСКИ ЕШАЛОН, КАО И МЕШАЊЕ СА ТАКМИЧАРИМА ИЗ ДРУГИХ ПОДЕШАЛОНА.

Прилог: Мапе

 „У СЛАВУ ВАТРОГАСТВА“
Председник СТС-а, Милутин Вукосављевић с.р.

Ко је присутан

Ко је на мрежи: 6 гостију и нема пријављених чланова

2001-2016 Ватрогасни савез Србије - Протокол фестивала. Сва права задржана.Препоручени претраживач Mozila Firefox
Powered by Joomla 1.7 Templates