Добровољна ватрогасна јединица обавља делатност на основу Закона о заштити од пожара и Плана заштите од пожара  на подручју за које је основана.

При гашењу пожара припадници добровољне ватрогасне јединице имају права, обавезе и одговорности у обављању активности прописане Законом о заштити од пожара за ватрогасне јединице локалне самоуправе.

Добровољно ватрогасно друштво у ватрогасној јединици може имати лица којима су послови заштите од пожара редовно занимање. Ова лица се у правима и обавезама изједначавају са правима и обавезама професионалних ватрогасаца у професионалним ватрогасним јединицама које оснивају јединице локалне самоуправе, односно остварују права и имају обавезе и одговорности према прописима о радним односима у локалној самоуправи.

Унутрашња организација ватрогасне јединице, ватрогасна и друга техничка опрема, права. обавезе и одговорности припадника ватрогасне јединице, руковођење и командовање и друга питања организовања и рада ватрогасне јединице уређује се општим актом Ватрогасног савеза Србије, на који сагласност даје надлежан орган за ванредне ситуације.

Припадници ватрогасне јединице могу бити само стручно оспособљена и психофизички способна лица старости од 18 до 60 (мушкарци), односно 18 до 55 година (жене).

Лица осуђивана за кривична дела угрожавања живота људи и имовине не могу бити припадници ватрогасне јединице.

Припадник ватрогасне јединице има чланску карту добровољне ватрогасне организације чији образац издаје Ватрогасни савез Србије. Идентификационе и друге податке у чланску књижицу уписује овлашћено лице у добровољном ватрогасном друштву.

Припадник добровољне ватрогасне јединице коју је основала јединица локалне самоуправе или друго правно лице, има легитимацију чији изглед и садржај оснивач одређује посебном одлуком.

Стручна оспособљеност стиче се похађањем организоване обуке и полагања испита према Плану и програму обучавања за звања у добровољном ватрогаству.

Припадници ватрогасне јединице дужни су да обнављају знање и усавршавају вештине и стручност по програмима допунске обуке кроз курсеве, семинаре, тренинге и вежбе.


Добровољна ватрогасна јединица мора имати најмање 15 припадника који се организују у следеће формацијске облике:

ватрогасно оделење са 9 (7) припадника;

ватрогасни вод - два до четири оделења;

ватрогасна чета - два до четири вода;


У формацијским облицима могу се организовати унутрашње организационе јединице - групе. Припадници  ватрогасне јединице имају следећа звања: 

ватрогасац и ватрогасац  1. класе,  ватрогасни подофицир и ватрогасни подофицир 1. класе, ватрогасни офлцир и ватрогасни официр 1. класе и виши ватрогасни официр и виши ватрогасни официр 1 класе.

Формацијским облицима и ватрогасном јединицом руководе командири.


Техничка опремљеност ватрогасне јединице одређује се посебном одлуком на основу Плана заштите од пожара и општег акта Ватрогасног савеза Србије о минимуму техничке опреме добровољне ватрогасне јединице у складу са Законом.

Ко је присутан

Ко је на мрежи: један гост и нема пријављених чланова

2001-2016 Ватрогасни савез Србије - Ватрогасне јединице. Сва права задржана.Препоручени претраживач Mozila Firefox
Powered by Joomla 1.7 Templates