Преузмите текст појашњења pdffr


Основне организације треба да доставе Ватрогасном савезу Србије своје предлоге за доделу  одликовања, Орден ЊКВ Краљевића Томислава Карађорђевића    I, II  и III  степена. Предлози за доделу одликовања достављају се на образцу који се налази у прилогу дописа.
За одликовања:
-    Златни крст за посебне заслуге,
-    Сребрни крст за пожртвованост,
Одлуку о додели доноси Извршни одбор Окружног-градског ватрогасног савеза по одредбама Правлиника о ватрогасним одликовањима, коме се предлози достављају на истом образцу. За доделу ових одликовања не мора се чекати седница Комисије за доделу ватрогасних одликовања Ватрогасног савеза Србије, већ се она добијају од Ватрогасног савеза Србије уз следећу документацију:
-    Фотокопија образца за доделу одликовања на којој се види мишљење Комисије за доделу ватрогасних одликовања Окружног-градског ватрогасног савеза,
-    Решење Извршног одбора истоименог савеза о додели одликовања.
На образцу захтева и решењу мора стајати универзални шестоцифрени број из Чланске карте.
За оне чланове добровољне ватрогасне организације који немају Чланску карту, приликом доношења решења о одликовању, тј. приликом доделе на основу Решења Извршног одбора Окружног-градског ватрогасног савеза, именованим ће се  доделити  униврзални шестоцифрени број-Чланска карта са тим бројем. За лица која су предложена за доделу одликовања а нису чланови добровољне ватрогасне организације обавезно је то назначити у предлогу.

За доделу ватрогасних одликовања правним лицима важи исти поступак и процедура као за чланове организације.
На основу указане потребе, Комисија за доделу ватрогасних признања Ватрогасног савеза Србије упутила је предлог Извршном одбору да донесе Одлуку да се добровољним ватрогасним друштвима и њиховим савезима приликом прославе значајних јубилеја, додељује  Орден ЊКВ Краљевића Томислава Карађорђевића и то:
-    за 50 година  III степен
-    за 75 година  II степен
-    за 100 година I степен

Она добровољна ватрогасна друштва и савези која су већ прославила неки од наведених јубилеја, добијају претходно одликовање уколико га већ нису добила. (Ако ДВД слави јубилеј до 70 година добија Орден ЊКВ Краљевића Томислава Карађорђевића III степена, ако ДВД слави јубилеј до 95 година добија Орден ЊКВ Краљевића Томислава Карађорђевића II степена, ако ДВД слави јубилеј 100  и више година добија Орден ЊКВ Краљевића Томислава Карађорђевића I степена)
У Предлогу за доделу ватрогасних одликовања обавезно је тачно навести све податке који се траже, нарочито оне везане за претходна одликовања.
Одликовања која су се додељивала према одредбама старог правилника преводе се по следећем принципу:
- Ватрогасна звезда  II степена постаје Орден ЊКВ Краљевића Томислава Карађорђевића III  степена,
- Ватрогасна звезда  I степена постаје  Орден ЊКВ Краљевића Томислава Карађорђевића II степена.

У пракси то изгледа овако:
-    Чланови којима је последње додељено одликовање Ватрогасна звезда II степена, могу бити предложени за доделу Ордена ЊКВ Краљевића Томислава Карађорђевића II  степена.
-    Чланови којима је последње додељено одликовање Ватрогасна звезда  I степена могу бити предложени за доделу   Ордена  ЊКВ Краљевића Томислава Карађорђевића I степена.

Додељена одликовања према одредбама старог правилника неће се замењивати новим, изузев у случајевима када су именовани добили Решења о одликовању а нису добили само одликовање. (за оне чланове који су одликовања добијали од 1995 године па надаље).
У складу са чланом 7. Правилника о ватрогасним одликовањима, предлагач сноси део трошкова израде одликовања и дипломе. Износ партиципације за одликовања је следећи:
- Износ партиципације за одликовања који плаћају предлагачи износи 1.450,00 динара БЕЗ урачунатог ПДВ-а. Ова партиципација укључује одликовање са лентом, заменицу и диплому.
- Износ партиципације за споменице који плаћају предлагачи износи 900,00 динара БЕЗ урачунатог ПДВ-а.. За сада је могуће наручити споменице за 10, 20, 30, 40 и 50 година.
    Украсне кутије нису урачунате у партиципацију.

 

Ко је присутан

Ко је на мрежи: 12 гостију и нема пријављених чланова

2001-2016 Ватрогасни савез Србије - Ватрогасна одликовања-појашњење. Сва права задржана.Препоручени претраживач Mozila Firefox
Powered by Joomla 1.7 Templates