Штампа
Категорија: Остало
Датум објављивања

В А Т Р О Г  А С Н Е  С У Д И Ј Е  И Н С Т Р У К Т О Р И

Извршни одбор Ватрогасног савеза Србије у последњих годину дана је предузео низ активности у циљу унапређења судијског кадра.

sudije 4

У периоду од 24.03.2016.-27.03.2016.године у Чајетини је одржана  обука  и лиценцирање ватрогасних судија-инструктора.Извршни одбор је на основу предлога ватрогасних савеза округа и градова одредио ватрогасне судије који ће похађати обуку.

sudije 2

Ватрогасни савез Србије је сносио трошкове обуке.

Обуку је спровела Комисија за ватрогасна такмичења: Марковић Новица-председник,Маринковић Душан-члан,Максовић Радољуб-члан.

sudije 3

Поред чланова Комисије који су инструктори предавачи,Ватрогасни савез Србије сада има 19 ватрогасних судија –инструктора :

 1. Јухас Золтан
 2. Вукосављевић Милутин
 3. Марковић Милан
 4. Чубрило Јован
 5. Пејин Жељко
 6. Јајић Драган
 7. Јокић Јован
 8. Сић Игор
 9. Бранковић Душан
 10. Пурић Драгојле
 11. Живковић Зоран
 12. Ана Гуц
 13. Детар Марко
 14. Бошковић Тања
 15. Јакша Золтан
 16. Ђорђевић Далибор
 17. Адамовић Драган
 18. Малиша Илија
 19. Стефановић Саша

sudije

Честитамо ватрогасним судијама – инструкторима и од њих очекујемо да у својим срединама убудуће организују и спроводе обуку за ватрогасне судије и да тако сви допринесемо  повећању броја ватрогасних судија и надамо се да ће млади препознати нови приступ обуци ватрогасних судија и узети учешће.

 

                                                                                                                                                                Припремилa

 Ружица Белановић