Ватрогасни савез Србије  је добровољна и недобитна  организација заснована  на слободи удруживања основана ради организованог добровољног учешћа грађана у спровођењу заштите од пожара, спасавању људи и имовине и реализације пројекта и програма из ове области који су од јавног интереса.  Ватрогасни савез Србије је основан 1950.године. Ватрогасни савез Србије сачињавају општински, градски и међуопштински ватрогасни савези и ватрогасни савези аутономних покрајина.

Основни циљеви и задаци Ватрогасног савеза Србије су:

 • координирање рада својих удружених чланова ради унапређења ватрогаства и заштите од пожара
 • усмеравање активности својих удружених чланова ка што бољој организацији ватрогаства и заштите од пожара
 • предлагање мера за стручно оспособљавање ватрогасних организација
 • сарадња са републичким органима и организацијама у области унапређења ватрогаства и заштите од пожара
 • учествовање у раду на доношењу општих аката и стандарда из области ватрогаства и заштите од пожара
 • предлагање мера за побољшање асортимана и квалитета ватрогасне опреме и технике
 • организовање стручних саветовања, семинара и изложби из области ватрогаства и заштите од пожара
 • организовање државних ватрогасних и квиз такмичења, смотри и сусрета ватрогасаца

Остале активности своде се на издавање часописа и билтена, као и друге стручне литературе из области ватрогаства и заштите од пожара, снимање наставних филмова и других аудио-визуелних средстава, потребних за наставне и пропагандне сврхе, у циљу унапређења ватрогаства уопште, унапређење у више звање у добровољном ватрогаству, додељиваље признања за постигнуте резултате у гашењу пожара и у унапређењу ватрогаства и заштите од пожара, организује и учествује у активностима и мерама за спровођење активности везаним за заштиту човекове околине, организовање и учествоваље у активностима везаним за рад са младима као и вршење и других послова који су од интереса за рад ватрогасних организација у Републици Србији

Неке чињенице

0
Ватрогасних округа
0
Интервенција у години
0
Добровољних ватрогасаца
0
Међународна такмичења

Удружени чланови Ватрогасног савеза Србије имају право:

 • да активно учествују у раду свих органа ВСС,да покрећу сва питања за која су заинтересовани и да учествују у њиховом расправљању и доношењу закључака и одлука о њима
 • да преко својих чланова бирају и буду бирани у органе ВСС и да користе стручну и другу помоћ ВСС
 • да буду обавештени о питањима која се разматрају и о закључцима и одлукама које се доносе у ВСС

Обавезе удружених чланова Ватрогасног савеза Србије су:

 • да помажу рад органа ВСС и да према својим могућностима учествују у раду органа ВСС
 • да се старају о унапређењу заштите од пожара на свом подручју
 • да реализује одлуке и закључке ВСС и његових органа донетих у складу са одредбама овог Статута.
 • да раде на пропагирању ватрогаства на свом подручју и територији Републике Србије

Савези који су део Ватрогасног савеза Србије су:

 • Ватрогасни савез Војводине
 • Ватрогасни савез Косова и Метохије
 • Ватрогасни савез Београд
 • Ватрогасни савез Шумадијског округа
 • Ватрогасни савез Нишавског округа
 • Ватрогасни савез Мачванског округа
 • Ватрогасни савез Расинског округа
 • Ватрогасни савез Колубарског округа
 • Ватрогасни савез Поморавског округа
 • Ватрогасни савез Златиборског округа
 • Ватрогасни савез Моравичког округа
 • Ватрогасни савез Рашког округа
 • Ватрогасни савез Мачванског округа
 • Ватрогасни савез Рашког округа
 • Ватрогасни савез Подунавског округа
 • Ватрогасни савез Браничевског округа
 • Ватрогасни савез Борског округа
 • Ватрогасни савез Зајечарског округа
 • Ватрогасни савез Топличког округа
 • Ватрогасни савез Пиротског округа
 • Ватрогасни савез Јабланичког округа
 • Ватрогасни савез Пчињског округа

ПОСТАНИ ЧЛАН!

Придружи се неком од добровољних ватрогасних друштава

Пријави се овде

Контактирајте нас на vssrbije@gmail.com

Органи Ватрогасног савеза Србије

Органи Ватрогасног савеза Србије су:

 • Скупштина
 • Председник
 • Подпредседник
 • Извршни одбор
 • Штаб

Скупштина  је највиши орган Ватрогасног савеза Србије. Скупштину сачињавају чланови  из удружених чланова Ватрогасног савеза Србије, а делегати се бирају на мандатни период од четири године.

Драган Ћапин
Драган Ћапин
Председник Ватрогасног савеза Србије
Ружица Белановић
Ружица Белановић
Подпредседник Ватрогасног савеза Србије
Звонко Ракић
Звонко Ракић
Командант штаба

Радна тела

Оперативно-техничка радна тела

 • Штаб
 • Стручно-технички савет
 • Комисија за ватрогасна такмичења и унапређење суђења

Техничка радна тела

 • Комисија за организациона и статутарна питања
 • Комисија за доделу ватрогасних признања
 • Комисија за израду пројеката и медије
 • Комисија за младе

Оснивање добровољног ватрогасног друштва

Оснивање ДВД је регулисано Законом о удружењима и Законом о добровољном ватрогаству:

 • ДВД могу основати најмање три физичка лица,једно или више правних лица као и физичка и правна лица заједно
 • Оснивач ДВД може бити и јединица локалне самоуправе и градска општина
 • ДВД се оснива и стиче својство правног лица уписом у Регистар добровољних ватрогасних друштава