Драган Ћапин

Председник Ватрогасног савеза Србије

Чин

Председник Ватрогасног савеза Србије

Рођен 11.02.1962.године у Зрењанину.По занимању је дипл.економиста.

Члан ДВД ,,Клек,, је постао са 15 година. Био је председник ДВД ,,Клек,, председник је Градског Ватрогасног савеза Зрењанин и Ватрогасног савеза средње-банатског округа. Има чин виши ватрогасни официр I класе.

Носилац је одликовања ЊКВ Принца Томислава Карађорђевића I, II и  III степена.