Правилником за стицање звања ватрогасних судија,утврђен је поступак стицања звања ватрогасног судије и добијање лиценце.
Судијска лиценца се обнавља сваке четврте године.
Ватрогасни судија мора имати судијску легитимацију за коју је потребна једна фотографија у униформи,димензија 3×3,5 центиметра(фотографија се доставља у електронској форми 350x400pixela резолуције 300 dpi.

Правилник за стицање звања

Правилник за стицање звања “ватрогасни судија” можете преузети овде Правилник

Тест питања

Тест питања за полагање испита за звање Ватрогасни судија можете преузети овде Тест питања

Издавање легитимације

Образац захтева за издавање легитимације за звање Ватрогасни судија можете преузети овде  Легитимације

Образац пријаве

Образац пријаве кандидата за полагање испита за звање Ватрогасни судија можете преузети овде Образац пријаве

Образац извештаја

Образац извештаја са полагања испита за звање Ватрогасни судија можете преузети овде Образац извештаја