Скупштина Ватрогасног савеза Србије

Дана 20.септембра 2019.године у Зрењанину је одржана Скупштина Ватрогасног савеза Србије.

На седници Скупштине је усвојен Статут ВСС који је усаглашен са Законом о добровољном ватрогаству и изабрано је ново руководство Ватрогасног савеза Србије.