ПОСТАНИ ЧЛАН!

Придружи се неком од добровољних ватрогасних друштава

  Добровољна ватрогасна друштва морају формирати најмање једну добровољну ватрогасну јединицу. Добровољне ватрогасне јединице могу бити јединице 1, 2. или 3.категорије.

  Услови за припаднике добровољних ватрогасних јединица су:

  • Најмање 18, а највише 55 година живота
  • Здравствена способност за извршавање задатака
  • Стручна оспособљеност
  • Редовно стручно оспособљавање

  ( Изузетно, уколико се утврди да је лице старије од 55 година здравствено способно  што се утврђује уверењем надлежне службе медицине рада за обављање задатака,може бити припадник добровољне ватрогасне јединице.

  Припадници добровољних ватрогасних јединица имају иста права из здравственог, пензијског и инвалидског осигурања која су утврђена за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица Министарства унутрашњих послова уколико буду повређени приликом учешћа у пожарима, за време обуке или оболе. Јединице локалне самоуправе својим актом регулишу систем подстицаја и повластица које се обезбеђују за припаднике добровољних ватрогасних јединица.