Извршни одбор

Након избора новог руководства ВСС дана 20.09.2019. године, одржане су три седнице Извршног одбора на којима су разматране многе тачке дневног реда које су значајне за спровођење програмских активности. Највећа пажња је посвећена конкурсу Министарства унутрашњих послова за набавку заштитне одеће и обуће за припаднике добровољних ватрогасних јединица.

Ватрогасни савез Србије је потписао Уговор са Министарством унутрашњих послова о одобрењу средстава у износу од 25.000.000,00 динара за набавку заштитне одеће и обуће. Набавка ће се извршити у складу са Законом о јавним набавкама.